Repere Ortodoxe

Sfântul Maslu: taina vindecării trupului şi a sufletului

aina Sfântului Maslu este a şaptea taină a Bisericii. În cadrul acesteia, prin rugăciunile preoţilor şi ungerea cu untdelemn sfinţit a părţilor însemnate ale trupului, credincioşii se împărtăşesc de harul dumnezeiesc şi dobândesc vindecarea de bolile trupeşti şi sufleteşti.

Însuşi Iisus Hristos a instituit această sfântă taină în momentul trimiterii apostolilor Săi la propovăduire: «Iar celor ce vor crede, aceste semne vor urma: în numele Meu, demoni vor izgoni[…] peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi» (Marcu XVI, 17-18). Sfânta Scriptură ne arată că sfinţii apostoli au făcut întocmai, practicând Taina Sfântului Maslu: «Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau» (Marcu VI, 13).

Episcopii şi preoţii ce au urmat sfinţilor apostoli au păstrat această sfântă taină, după cum ne arată sfântul Iacob prin îndemnul adresat în epistola sa: ,,Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui” (Iacob V, 14-15).

Taina Sfântului Maslu este lucrarea sfântă săvârşită în numele Sfintei Treimi, de către preoţii Bisericii, prin care se împărtăşeşte credinciosului bolnav harul nevăzut al tămăduirii sau uşurării suferinţelor trupeşti, întărirea sufletească şi iertarea păcatelor. Partea văzută constă din ungerea cu untdelemn sfinţit. Această ungere o fac preoţii bisericii după ce, prin rugăciuni speciale, au invocat mila lui Dumnezeu prin puterea Sfântului Duh asupra celui bolnav.

În mod obişnuit, slujba Sfântului Maslu se oficiază în biserică sau la casa celui bolnav. Slujba se oficiază de către şapte preoţi închipuind cele şapte daruri ale Duhului, numărate de proorocul Isaia (duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe şi duhul temerii de Dumnezeu). La nevoie pot sluji însă Sfântul Maslu şi mai puţini preoţi: trei (pentru numărul Treimii) sau cel puţin doi. Numai un singur preot nu poate săvârşi Sfântul Maslu, căci Sf. Apostol ne spune să chemăm „preoţii Bisericii…” (Iacov 5, 14), iar nu pe un preot.

Când se poate face Sfântul Maslu ?

Se face oricând e nevoie. Se obişnuieşte a se face mai ales în zilele de post. Bolnavul pentru care se face Sfântul Maslu trebuie mai întâi să se spovedească, pentru ca să i se dea, prin Sfântul Maslu, curăţire sufletească, adică iertarea păcatelor şi tămăduirea trupului de boală.

Prin Taina Sfântului Maslu se dobândeşte nu numai tămăduire de bolile trupului, ci şi iertarea păcatelor. Această slujbă de vindecare se poate face nu numai pentru cei bolnavi fizic, ci şi pentru cei bolnavi sufleteşte şi nu numai o singură dată, ci de mai multe ori. Sfântul Simion al Tesalonicului îndeamnă pe fiecare creştin să se nevoiască a-şi face Sfântul Maslu.

Lucrurile necesare la săvârşirea Sfântului Maslu

Slujba Sfântului Maslu se face înaintea unei mese (orientate spre răsărit) pe care se pune Sfânta Evanghelie. Pentru slujbă mai sunt necesare:

  • lumânări (de regulă şapte)
  • un vas cu grâu sau cu făină
  • un vas cu untdelemn şi şapte beţişoare de busuioc înfăşurate cu vată, cu care preoţii vor unge pe bolnav.

Care sunt părţile cele mai de seamă ale slujbei Sfântului Maslu?

Mai întâi rugăciunea pentru sfinţirea untdelemnului, pe care o rostesc preoţii pe rând de şapte ori. În al doilea rând, cele şapte Apostole şi Evanghelii, urmate fiecare de ectenia întreită şi de câte o rugăciune pentru sfinţirea untdelemnului şi pentru tămăduirea bolnavului.

Apoi ungerea de şapte ori a celui bolnav cu untdelemn sfinţit, rostindu-se de fiecare dată rugăciunea: „Părinte sfinte, Doctorul sufletelor şi al trupurilor… tămăduieşte şi pe robul Tău acesta (numele) de neputinţa trupească şi sufletească ce l-a cuprins…”

Untdelemnul la Sfântul Maslu, fiind binecuvântat de preoţi cu chemarea lui Dumnezeu, este sfinţit şi plin de darul dumnezeiesc al Duhului Sfânt, ca şi apa Botezului. Acest untdelemn sfinţit are puterea de a Sfinţi sufletul şi de a tămădui trupul, a izgoni bolile, a vindeca rănile, a curăţi întinăciunea păcatului şi a împărtăşi mila şi îndurarea lui Dumnezeu. Untdelemnul rămas de la Sfântul Maslu, ca şi făina binecuvântată atunci, trebuie păstrate cu cinste în loc ales. Acesta poate fi folosit numai în scopuri curate şi evlavioase. Se obişnuieşte ca din făina şi untdelemnul de la Sfântul Maslu să se facă o turtişoară, din care se da bolnavului să mănânce. În unele părţi, din această făină se, fac prescuri pentru Liturghie. Untdelemnul se poate pune în candelă, fie în casă, fie la biserică.

Slujba sfântului maslu este pentru toţi cei ce doresc să ia parte la ea, însă efectul  depinde în foarte mare măsură şi de credinţa bolnavului şi de iertarea păcatelor lui de către Dumnezeu, şi într-o mare măsură şi de credinţa celor ce-l însoţesc pe bolnav.

Concluzionând, maslul este o lucrare a lui Iisus Hristos in biserică, o Taină prin care ni se împărtăşeşte harul Duhului Sfânt pentru vindecarea de bolile trupeşti şi sufleteşti şi întărirea sufletului în faţa incercărilor omului pe pământ. Aşadar, să participăm cu evlavie şi încredinţare la această slujbă atunci când se săvârşeşte în sfânta biserică, iar de avem nevoie, să chemăm preoţii bisericii să se roage pentru noi, ungându-ne cu untdelemn, în numele Domnului!


Comentariile nu sunt permise.